İçeriğe geç

Sümerler

Sümerler, MÖ 4000 – MÖ 2000 yılları arasında Irak’ın güneyinde (Güney Mezopotamya) yerleşik olan, medeniyetin beşiği olarak bilinen coğrafi bölge ve medeniyettir.

Mezopotamya’da ortaya çıkan sayısız medeniyetin temelini Sümerler atmıştır. Ayrıca yazı ve astronomi de ilk kez Mezopotamya’da Sümerlerde ortaya çıkmıştır.

Mezopotamya’da yaşayan birçok farklı kavimden ilk öne çıkan ve daha sonraki medeni oluşumların temelini atan Sümerlerdir. Gerek yazı, dil, tıp, astronomi, matematik, gerekse din, fal, büyü ve mitoloji gibi alanlarda ilk öne çıkan ve bilinen toplum Sümerlerdir. “Yaratılış” ve “Tufan”a, ”Emeş ve Enten”e ilk kez Sümerlerde rastlanır.

Nefilimler

kısaca özet geçecek olursak. Nefilim, Nuh peygamberin zamanında kötü meleklerin yeryüzündeki kadınlarla birlikte olması sonucu meydana gelen insanüstü bir soydu. Onlar şiddet düşkünü dev adamlardı.

İnsan

Düşündünüz mü hiç insan neden yaratıldı? Ya insan bir amaca hizmet için yaratıldıysa yani tanrının veya bizi yaratan şeyin arzularını yerine getirmek için bir köle olarak yaratılmışsak? Sümer yazıtlarına bakalım benim gibi mi düşünüyorlar.

Ve henüz yerde bir kır fidanı yoktu,
ve bir kır otu henüz bitmemişti…
Ve toprağı işlemek için adam yoktu.

Zecharia Sitchin (Sümer Yazıtları)

Tüm Sümer metinleri, tanrıların, işlerini yaptırmak için insanı yarattıklarını
iddia ederler. Açıklamayı Marduk tarafından söylenen sözler hâline sokan Yaratılış
destanı kararı şöyle bildirir:

Aşağı bir İlkel yaratacağım;
“insan” olacak adı.
Bir İlkel İşçi yaratacağım;
Tanrılara hizmet etmekle yükümlü olacak;
onlar rahat edebilsin diye.

Zecharia Sitchin

Ahitteki İlâh, Sümer anlatılarındaki tanrılar gibi, insanı yaratır yaratmaz bir bahçe dikti ve insanı orada çalışmaya atadı:

Ve Rab Yahveh “İnsan”ı aldı;
baksın ve onu korusun diye
Aden bahçesine koydu.

Zecharia Sitchin

Sümerce versiyonlarda, insanı yaratma kararı tanrılar tarafından bir mecliste
alınmıştır. Önemli olan nokta şudur: Tek bir İlâhın başarılarını yücelttiği söylenen
Tekvin Kitabı, “Tanrı”yı belirtmek için çoğul Elohim (harfiyen “ilâhlar”) kelimesini kullanır ve şaşırtıcı bir ifadeye yer verir:

Ve Elohim dedi:
“Suretimizde, benzeyişimize göre
İnsan yapalım.”

Zecharia Sitchin

Sonra, Âdem ve Havva Bilgi Ağacının meyvesinden yediklerinde, Elohim yine adı verilmeyen aynı meslektaşlarına bir uyarı yollar:

İşte, İnsan iyiyi ve kötüyü bilmekte bizden biri gibi oldu.

Bu şekilde baktığımızda yaratılış gizemli kalıyor. Kadim metinleri ile devam edelim birde.

Nefilimler, memelileri, primatları veya hominidleri yaratmadı. İncil’in “Adam”ı Homo cinsi değil, atamız olan varlıktı, yani ilk Homo sapiens. Bildiğimiz modern İnsanı, Nefilimler yaratmıştı.
Bu hayatî olguyu anlamamızı sağlayacak anahtar; tanrıların bir adamuyu yaratmaya karar verdiklerini ve bunun nasıl yapılacağının onun görevi olduğunu söylemek üzere uykudan kaldırılan Enki’nin hikâyesinde yatmaktadır. Cevap verdi:

“Adını söylediğiniz yaratık MEVCUTTUR!”
ve ekledi: Zaten mevcut olan yaratığın üstünde
“tanrıların suretini tutturun.”

İşte, bulmacanın cevabı: Nefilimler, insanı yoktan “var etmemiştir”, var olan bir yaratığı almışlar ve “tanrıların suretini tutturmak” üzere üstünde oynamışlardır. İnsan evrimin ürünüdür ama modern İnsan, yani Homo sapiens “tanrılar”ın ürünüdür. Çünkü yaklaşık 300.000 yıl kadar önce Nefilimler maymun-adamı (Homo erectus) aldılar ve üstünde kendi suretlerini ve benzeyişlerini yerleştirdiler.

Bu yazıda Zecharia Sitchin kitaplarından yararlanarak yazılmıştır.
Devamı gelecektir.

Tarih:Tarih

Tek Yorum

  1. Ayşenur Ayşenur

    Güzel yazı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

by delosemre